Frans de Warle 25 jaar trainer

Standaard

Maandagavond 28 augustus wachtte Frans de Warle een verrassing toen hij zijn wekelijkse les conditietraining voor dames wilde beginnen in de gymzaal aan de Dr. Kuyperlaan. In het geheim hadden de dames een heel andere invulling van de les voorbereid: zij namen de leiding en Frans was de gast die ze die avond in het zonnetje wilden zetten. Dat omdat Frans nu 25 jaar deze les conditietraining voor dames verzorgt binnen Mobilee. Een opmerkelijk jubileum! De dames hadden voor bloemen, versieringen en feestelijke traktaties gezorgd . En namens het bestuur boden Nico de Haan en Wim Boot het beeldje “Chapeau” aan. Frans bedankte voor het feestelijke onthaal en benadrukte de belangrijke steun die hij als trainer altijd krijgt van zijn vrouw Annemarie, die ook lid is van de groep!