De vereniging Mobilee

Pagina

– Algemene informatie

– Contactinformatie bestuur, afdelingen en commissies

– Gedragsregels en vertrouwenscontactpersoon

Algemene Informatie

Mobilee, wat “bewegen” betekent, is een vereniging, opgericht in juli 2000 uit een fusie van de Woerdense gymnastiekverenigingen Bato (opgericht 1919) en Houvast (opgericht 1927). Heel veel Woerdenaren bewaren goede herinneringen aan hun tijd bij deze verenigingen. Niet alleen aan de sportieve activiteiten, maar ook aan de sociale contacten die daardoor ontstonden!

Mobilee bouwt voort op hun rijke ervaring en heeft een breed opgezet lesprogramma voor Gymnastiek, Turnen, Conditietraining, Dans, Steps, Bodyshape en Yoga. De lesinhoud wordt voordurend aangepast aan de eisen en mogelijkheden van de huidige tijd.

Voor onze lessen maken we gebruik van een groot aantal zalen in Woerden. Daarnaast kunnen we beschikken over een eigen turnhal in Sportcentrum Snellerpoort en een dansstudio aan de Johan de Wittlaan.

Jaarlijks vindt in het voorjaar een algemene ledenvergadering plaats. Daarin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en presenteert de plannen voor het komende jaar. Ook worden voorstellen gepresenteerd t.a.v. de bestuurssamenstelling, het toekomstig beleid en de hoogte van de contributie. De leden kunnen zich daarover uitspreken. Zonodig wordt erover gestemd.

Contactinformatie

Mobilee Algemeen

Website :   www.mobilee-woerden.nl
E-mail :      info@mobilee-woerden.nl
Zie ook het contactformulier
Facebook

Verenigingsbestuur

E-mail: bestuur@mobilee-woerden.nl
Voorzitter : Nico de Haan e-mail: voorzitter@mobilee-woerden.nl
Secretaris : Wim Boot e-mail: secretaris@mobilee-woerden.nl
Penningmeester : Wim Boot e-mail: penningmeester@mobilee-woerden.nl
Communicatie : Gesinus Huistra  e-mail: communicatie@mobilee-woerden.nl
Algemene Zaken:  Daniëlle Douqué e-mail: algemenezaken@mobilee-woerden.nl

Afdelingen

Gedragsregels en vertrouwenspersoon

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie kent Gedragsregels voor begeleiders in de gymnastiek. Net als bij andere sportbonden zijn deze gedragsregels opgesteld naar aanleiding van incidenten die zich de laatste jaren hebben voorgedaan. Hierbij was onder andere sprake van ongewenste intimiteiten of intimidatie van sporters door begeleiders. De regels zorgen ervoor dat de leden volgens normale fatsoensnormen en met respect worden behandeld. Ook garanderen de regels een veilige sportsituatie.Vanzelfsprekend gelden deze gedragsregels ook voor de bestuursleden, commissieleden en leid(st)ers en trainers van Mobilee. De tekst van de gedragsregels vind je door te klikken op onderstaande link:

Gedragscode opgesteld door de KNGU

Vindt u ondanks deze regels dat een Mobilee-begeleider de gedragsregels schendt, voelt u of uw kind zich daardoor bedreigd of in de waardigheid aangetast, meldt dit dan bij onze vertrouwenscontactpersoon. Deze is geen lid van het bestuur van de Mobilee-organisatie en kan dus een onafhankelijk oordeel vormen over klachten of meldingen. De vertrouwenscontactpersoon rapporteert de meldingen rechtstreeks aan de voorzitter, waarna deze zo nodig maatregelen neemt.
Vertrouwenscontactpersoon voor Mobilee is mevrouw Anja Boot. Haar telefoonnummer is: 0348-414438.