Naar buiten!

Standaard

Uit de mededelingen die de regering op dinsdag 19 mei heeft gedaan is duidelijk geworden dat we onze lessen voorlopig nog niet in de gymzalen en turnhal mogen geven. Daarom zullen we vanaf juni ons lesprogramma zoveel mogelijk buiten proberen te realiseren. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Voor de buitenlessen hebben we de beschikking gekregen over het sportveld van het Minkema College aan de Minkemalaan. Onze turnselectie is daar als eerste reeds op maandag 11 mei met trainingen gestart!

De meeste lessen van de afdelingen Gym&Recreatief Turnen en Volwassenen volgen vanaf dinsdag 2 juni. Er zal sprake zijn van een aangepast lesaanbod, want buiten hebben we niet de beschikking over de toestellen en matten die we in de sportzalen hebben. De lessen voor kinderen zullen daardoor meer een “sport en spel” invulling krijgen. Daarnaast moeten we ons houden aan een streng corona-protocol, met betrekking tot o.a. hygiëne, begin- en eindtijden, sportkleding en het brengen en ophalen van kinderen. De leden ontvangen alle informatie daarover via e-mail rond 27 mei!

Voorzitter Nico de Haan in de rol van corona-coördinator op donderdag 14 mei