De vereniging Mobilee

Pagina

 

Hieronder vind je:

– Algemene informatie

– Contact-adressen bestuur, afdelingen en commissies

Algemene Informatie

Mobilee, wat “bewegen” betekent, is een vereniging, opgericht in juli 2000 uit een fusie van de Woerdense gymnastiekverenigingen Bato (opgericht 1919) en Houvast (opgericht 1927). Heel veel Woerdenaren bewaren goede herinneringen aan hun tijd bij deze verenigingen. Niet alleen aan de sportieve activiteiten, maar ook aan de sociale contacten die daardoor ontstonden!

Mobilee bouwt voort op hun rijke ervaring en heeft een breed opgezet lesprogramma voor Gymnastiek, Turnen, Conditietraining, Dans, Steps, Bodyshape en Yoga. De lesinhoud wordt voordurend aangepast aan de eisen en mogelijkheden van de huidige tijd.

Voor onze lessen maken we gebruik van een groot aantal zalen in Woerden en daarnaast beschikken wij over een eigen turnhal in Sportcentrum Snellerpoort.

Jaarlijks vindt in het voorjaar een algemene ledenvergadering plaats. Daarin legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en presenteert de plannen voor het komende jaar. Ook worden voorstellen gepresenteerd t.a.v. de bestuurssamenstelling, het toekomstig beleid en de hoogte van de contributie. De leden kunnen zich daarover uitspreken. Zonodig wordt erover gestemd.

Contact-adressen

Mobilee Algemeen

Website :   www.mobilee-woerden.nl
E-mail :      info@mobilee-woerden.nl
Zie ook het contactformulier
Facebook:  https://www.facebook.com/gvmobileewoerden/

Instagram

Verenigingsbestuur

E-mail: bestuur@mobilee-woerden.nl
Voorzitter : Nico de Haan e-mail: voorzitter@mobilee-woerden.nl
Secretaris : Anja van Mourik-Vergeer e-mail: secretaris@mobilee-woerden.nl
Penningmeester en ledenadministratie : Wim Boot e-mail: penningmeester@mobilee-woerden.nl
Communicatie : Gesinus Huistra  e-mail: communicatie@mobilee-woerden.nl
Algemene Zaken :  Daniëlle Douqué e-mail: algemenezaken@mobilee-woerden.nl

v.l.n.r: Gesinus, Anja, Nico, Daniëlle en Wim

Afdelingen

Afdeling Peuter/Kleutergym, G-gym, Recreatief Turnen
e-mail
: gym@mobilee-woerden.nl
Hoofdleiding: vacature

Afdeling Wedstrijdturnen
e-mail
: selectieturnen@mobilee-woerden.nl
Turnen Dames

  • Leiding  Bovenbouw 1e, 2e en 3e divisie:  Ton Verwoerd en Esther van Leeuwen-Eberwijn
  • Leiding Bovenbouw 4e, 5e en 6e divisie: Esther van Duuren
  • Leiding Middenbouw: a.i. Arie de Korte
  • Leiding Onderbouw: Esther van Duuren
  • Leiding Jong Talenten: Esther van Duuren, e-mail: jongtalent@mobilee-woerden.nl

Afdeling Volwassenen
e-mail
: volwassenen@mobilee-woerden.nl

Hoofdleiding: Wim Boot (interim)

Commissies

Administratie
Wim Boot, e-mail: administratie@mobilee-woerden.nl
postadres: Comeniuslaan 69, 3706 XC Zeist
telefoon: 06-48268775

Financiën:  Wim Boot, e-mail: penningmeester@mobilee-woerden.nl

Nieuwsbrief:   e-mail: administratie@mobilee-woerden.nl

Website en Media: Esther van Leeuwen-Eberwijn, e-mail: nieuws@mobilee-woerden.nl

Technische Dienst : Cees Nap en Geert Broekstra

Vertrouwenscontactpersoon

Zie onder Gedragsregels