Lidmaatschap

Pagina

Hoe word je lid?

 1. Kies uit het lesrooster de les die je wil gaan volgen.
 2. Als die les vol is (wat je op het lesrooster kan zien) kan je op de wachtlijst worden gezet. Stuur daarvoor een e-mail naar  administratie@mobilee-woerden.nl  NB. Tot de turnselectie kan je alleen op uitnodiging worden toegelaten!
 3. Als er geen wachtlijst is ga je gewoon naar de les toe en vraag je aan de docent of je een proefles mee mag doen. De eerste twee lessen zijn gratis proeflessen.
 4. Bevalt de les en wil je ermee doorgaan, vul dan het inschrijfformulier in dat je van de docent krijgt.
 5. De docent vult het formulier aan met de lescode en geeft het door, zodat het verwerkt wordt door de administratie.
 6. Als je inschrijfformulier is verwerkt ontvang je schriftelijk bericht van je inschrijving en komt je naam op de presentielijst.
 7. Spoedig na inschrijving wordt ook de eerste contributie geïnd, waarin tevens het inschrijfgeld is begrepen.

De inschrijfformulieren zijn ook als pdf beschikbaar:

Inschrijfformulier 2020-2021 – Gym recr Turnen

Inschrijfformulier 2020-2021 – Turnselectie

Inschrijfformulier 2020-2021 – Springen

Inschrijfformulier 2020-2021 – Volwassenen

Hoe zeg je je lidmaatschap weer op?

 1. Je kan opzeggen per kwartaal: 1 oktober, 1 januari, 1 april of 1 juli.
 2. Meld je opzegging tenminste één maand tevoren bij de ledenadministratie. Dat kan per e-mail naar administratie@mobilee-woerden.nl, schriftelijk of telefonisch.
 3. Meld je opzegging tevens aan de docent.
 4. De ledenadministratie schrapt je naam van de presentielijst, en stopt de automatische incasso van de contributie.

Let Op!!

Gedurende de schoolvakanties van de basisscholen geven wij geen lessen. Een uitzondering hierop vormen de lessen van de turnselectie. Zij hebben kortere vakanties.